Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Shopdbest

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gr.shopdbest.eu διοικείται από (εφεξής: Shopdbest, επίσης παράγωγο «εμείς»).

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί λεπτομερώς πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό κατάστημα και παραγγέλνετε προϊόντα.

Τί είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που άμεσα ή έμμεσα σας χαρακτηρίζουν ως άτομο, και «έμμεσα» σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, για παράδειγμα, με το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την τοποθεσία σας ή άλλα αναγνωριστικά.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε;

Αν είστε μόνο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος SHOPDBEST, συλλέγουμε δεδομένα μόνο με τη χρήση των cookies.

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα μας, αποκτούμε το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και / ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτησή σας.

Αν είστε αγοραστής προϊόντων που προσφέρουμε σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, συλλέγουμε επίσης προσωπικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να ανοίξουμε έναν λογαριασμό και να σας στείλουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι:

Όνομα και επώνυμο,

Διεύθυνση (οδός και αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη),

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

Αριθμός τηλεφώνου.

Πώς επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που συλλέγονται. Το Shopdbest με την κατάλληλη οργάνωση, διαδικασίες εργασίας και τεχνολογικές λύσεις, και τους δικούς της και εξωτερικούς ειδικούς, φροντίζει επαρκώς για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το Shopdbest, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και εύλογη φυσική, ηλεκτρονική και διοικητική δράση για να προστατέψει τα δεδομένα που έχει συλλέξει από ακούσια ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί, αποθηκευτεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό, τους παροχείς υπηρεσιών που χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για επιχειρηματικούς λόγους ή αυτούς που τα χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.

Εάν έχετε παραγγείλει το προϊόν που προσφέρουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Shopdbest , συλλέγονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της συμφωνίας πώλησης, την έκδοση απόδειξης και την παράδοση του προϊόντος.

Σύμφωνα με το νόμιμο επιχειρηματικό μας ενδιαφέρον, που έχουμε ως κατάστημα, όταν κάνετε μία παραγγελία προϊόντος, σας προσκαλούμε στο ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο για να σας ενημερώσουμε για παρόμοια προϊόντα που προσφέρουμε. Όταν αρχίσετε να λαμβάνετε προσφορές, μπορείτε να απεγγραφείτε από τον σύνδεσμο, που σας αποστέλλεται μαζί με μία ηλεκτρονική αναφορά της απεσταλμένης παραγγελίας ή τον σύνδεσμο που βρίσκεται σε κάθε μήνυμα.

Το Shopdbest δεσμεύεται να μην πουλήσει, δανείσει ή μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τις πληροφορίες που παρέχετε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω και εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποκαλύπτονται στο Shopdbest μόνο στα τρίτα μέρη που αναφέρονται κάτω από τους όρους και προϋποθέσεις παρακάτω, και το Shopdbest θα εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται, προστατεύονται και μεταφέρονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς:

Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (υπηρεσίες παράδοσης και άλλα)

Αν είναι απαραίτητο, θα εξουσιοδοτούμε άλλες εταιρίες και ιδιώτες να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες που συνεισφέρουν στις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να δοθούν σε παρόχους που φιλοξενούν τις βάσεις δεδομένων και τις εφαρμογές μας, που παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, ή στέλνουν τις πληροφορίες που ζητήσατε για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, κτλ. Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν τέτοια δεδομένα ή θα τα κάνουν προσβάσιμα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για κάθε σκοπό. Αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Οι εξωτερικοί πάροχοι του Shopdbest δεσμεύονται μέσω συμβολαίου να σέβονται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιχειρηματικές μεταφορές

Σε συσχέτιση με οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, μετατροπή κατάστασης, πώληση ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορά χρημάτων (που συνήθως αναφέρεται ως «επιχειρησιακή μεταφορά»), θα μεταφέρουμε τα δεδομένα ως έναν εύλογο βαθμό και όπως είναι απαραίτητο για μία επιχειρησιακή μεταφορά, δεδομένου ότι το μέρος που λαμβάνει τα δεδομένα αναλαμβάνει να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε το απόρρητο όλων των προσωπικών δεδομένων και να ενημερώνουμε τους επηρεαζόμενους χρήστες πριν τα προσωπικά τους δεδομένα μπουν υπό άλλη πολιτική απορρήτου.

Δημόσιες αρχές

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε δημόσιες αρχές σε περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Shopdbest, για παράδειγμα, θα ανταποκριθεί σε αιτήματα δικαστηρίων, υπηρεσιών επιβολής του νόμου και άλλων κρατικών φορέων, οι οποίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τις κρατικές αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Ένα έννομο συμφέρον

Με βάση το έννομο συμφέρον, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση και κατάχρηση υπηρεσιών ή συνδρομών με αυτές. Επίσης, στο πλαίσιο της διασφάλισης της σταθερής λειτουργίας του συστήματος και των υπηρεσιών μας καθώς και με σκοπό την εφαρμογή μέτρων προστασίας πληροφοριών, την ικανοποίηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανίχνευση τεχνικών αποτυχιών του συστήματος και των υπηρεσιών.

Με βάση το έννομο συμφέρον, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και για σκοπούς πιθανής διωκτικής, δικαστικής και εξωδικαστικής αποκατάστασης.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Ο καθένας μπορεί να ζητήσει από το Shopdbest πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία και μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε πάντα το δικαίωμα να εξοικειωθείτε με ή να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και να λάβετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες και τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) σκοπούς επεξεργασίας, (β) τη φύση των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων, (γ) χρήστες ή κατηγορίες χρηστών στους οποίους έχουν ή θα αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα, (δ) την εκτιμώμενη περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ή αν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την περίοδο, (ε) όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγουν από εσάς όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και για χάρη σκοπούς επεξεργασίας, το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπείς προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους: (α) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πια για τους σκοπούς, για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν διαφορετικά, (β) όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση με βάση την οποία γίνεται η επεξεργασία και όπου δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, (γ) όπου αρνείσθε την επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία τους, (δ) τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, για μια περίοδο που μας επιτρέπει να εξακριβώσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και είστε αντίθετοι στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού θέλετε περιορισμό της χρήσης τους, (γ) δεν χρειαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες πια για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για να ενισχύσετε ή να υπερασπιστείτε νομικά ζητήματα, (δ) αν έχετε υποβάλει ένσταση σχετικά με τη μεταχείριση με βάση τα έννομα συμφέροντα του Shopdbest μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των λόγων σας.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων έχει περιοριστεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, όπως τα προσωπικά δεδομένα, με την εξαίρεση της αποθήκευσης, θα επεξεργάζονται μόνο με τη δική σας συγκατάθεση, ή για την ενίσχυση, εκτέλεση ή υπεράσπιση νομικών ζητημάτων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Πριν ακυρώσουμε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό.

Το δικαίωμα της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε δώσει σε μία δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, και το δικαίωμα να προωθήσετε αυτές τις πληροφορίες σε άλλον χειριστή όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία γίνεται από αυτόματα μέσα. Κατόπιν δικού σας αιτήματος, όπου είναι τεχνικά δυνατό, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν άμεσα σε άλλον χειριστή.

Το δικαίωμα άρνησης: Όταν οι πληροφορίες σας επεξεργάζονται με βάση έννομου συμφέροντος για τους σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε να αρνηθείτε να γίνει τέτοια επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο Πληροφοριών: Αν δεν πάρουμε απόφαση για το αίτημά σας μέσα στο νόμιμη χρονική προθεσμία ή αν απορρίψουμε το αίτημά σας, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στον Επίτροπο Πληροφοριών.

Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών και άσκηση άλλων δικαιωμάτων

Ως χρήστης και πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος Shopdbest έχετε το δικαίωμα να ελέγξετε αν το Shopdbest επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία και έχει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Επεξεργαζόμαστε (σε αυτή την περίπτωση, θα τα προωθήσουμε σε εσάς σε ένα αρχείο PDF που είναι αναγνώσιμο από μηχανή). Μπορείτε πάντα να ζητήσετε να διορθωθούν ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Αν νομίζετε ότι δεν υπάρχει δικαιολογημένος λόγος για περαιτέρω χρήση, θα σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, αλλά ορισμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται υπό τον νόμο περί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας δεν μπορούν να διαγραφούν. Έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις που διαφωνείτε με την ακρίβειά τους, όταν κρίνετε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψετε, και όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πια απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για την ενίσχυση νομικού ζητήματος. Σε περίπτωση παραγγελίας ενός μόνο αντικειμένου, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Για την πιθανή άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως περιεγράφηκαν, παρακαλούμε στείλτε μας γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support@d4web.eu (ο υπεύθυνος, David Gregur, ο διευθυντής). Ο υπεύθυνος θα απαντήσει στο αίτημά σας μέσα σε περίοδο 1 μήνα. Σε περίπτωση πολυπλοκότητας και μεγάλο αριθμό αιτημάτων, η προθεσμία μπορεί να επεκταθεί για μέχρι και δύο επιπλέον μήνες, για το οποίο θα ενημερωθείτε.

Αποθήκευση

Το Shopdbest αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα σας που έχει λάβει από εσάς μέχρι να ανακληθούν τα ηλεκτρονικά νέα (ανάκληση συγκατάθεσης).

Το Shopdbest αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τη φόρμα επικοινωνίας νέα μήνα μετά τον τερματισμό της επικοινωνίας. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα διαγράφουμε εκτός κι αν ζητηθεί κάτι άλλο από το νόμο.

Βάσει τις διατάξεις των φορολογικών κανονισμών, το Shopdbest υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή προϊόντων του Shopdbest 10 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης.

Το Shopdbest δεν θα διαγράψει επίσης τις πληροφορίες που χρειάζεται για να παρέχει αποδείξεις ότι έχει διαγράψει πληροφορίες για το άτομο (δηλαδή, διαδρομή ελέγχου), και διατηρεί αρχεία των ανθρώπων που δεν θέλουν το Shopdbest να επικοινωνήσει μαζί τους στο μέλλον.

Cookies

Το Shopdbest χρησιμοποιεί “cookies” στην ιστοσελίδα – αυτά είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Τα cookies μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε περαιτέρω επισκέψεις στη σελίδα. Με τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε ή όχι να αποδεχτείτε τα “cookies”.

Αν δεν αποδέχεστε τα cookies, μερικές ιστοσελίδες μπροεί να μην εμφανίζονται σωστά, ή δεν θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ή τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων, αλλά μην δεχτείτε τη συνθήκη των cookies για τη χρήση της ιστοσελίδας Shopdbest.

Το όνομα του cookie

Προορίζεται για ταυτοποίηση του χρήση (αριθμός επισκέψεων, πρώτη και τελευταία επίσκεψη).

Είναι σχεδιασμένο για να καταγράφει τη διάρκεια της επίσκεψης. Καταγράφει την ακριβή ώρα που ο χρήσης ξεκίνησε την επίσκεψη (περίοδος σύνδεσης).

Είναι σχεδιασμένο να καταγράφει τη διάρκεια της επίσκεψης.

Είναι σχεδιασμένο να καταγράφει από που ήρθε στη σελίδα ο χρήστης, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποίησε και ποιες λέξεις κλειδιά χρησιμοποίησε, και την τοποθεσία από την οποία μπήκε.

Για κατάτμηση χρηστών.

Για να αυξήσουμε τη συμμετοχή των χρηστών μας μέσω κοινωνικών δικτύων, αναλύσεις πωλήσεων και επαναπροσδιορισμό χρηστών.

Facebook

Για να αυξήσουμε τη συμμετοχή των χρηστών μας μέσω κοινωνικών δικτύων, αναλύσεις πωλήσεων και επαναπροσδιορισμό χρηστών.

Αλλαγή Πολιτικής Απορρήτου

Το Shopdbest διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την Πολιτική Απορρήτου του ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση του και να ενημερώσει και τροποποιήσει αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Έτσι, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου τακτικά.

Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις για την Πολιτική Απορρήτου μας ή για τις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@d4web.eu

Volčji Potok, Μάιος 24, 2018